Hörgeräte selbst einstellen: Lautstärke, Hörprogramme, App

Justera hörapparater själv: Volym, hörselprogram, app

hörapparater är små elektroniska enheter som tjänar till att hjälpa människor med hörselproblem. Om du bär ett hörapparat är det viktigt att det är korrekt inställt så att du har bästa möjliga lyssningsupplevelse. Här är några tips och information om hur man ställer in hörapparater.

hörapparater Ställ in volym

Volymen på ett hörapparat kan justeras efter behov. Om du har svårt att förstå samtal i höga miljöer kan det vara bra att öka volymen. Men om du har problem med att förstå tysta ljud eller röster, kan det vara mer meningsfullt att minska volymen. Volymen kan antingen ställas in manuellt via en controller på hörapparaten eller via en app på din smartphone.

Ställ in hörapparater själv

I vissa fall kan du ställa in ditt eget hörapparat genom att justera volymen och andra inställningar. Detta är särskilt användbart om du är i olika miljöer och vill anpassa inställningarna i enlighet därmed. Varje hörapparat erbjuder olika hörselprogram. Det finns olika program som: restaurang, TV, musik, tyst omgivning etc.

Ställ in hörapparater via app

Vissa hörapparater har också en app som du kan använda för att bekvämt ändra inställningarna från din smartphone. Appen gör det möjligt för dig att anpassa volymen, ljudet och andra inställningar utan att behöva ställa in hörapparaten manuellt. Detta kan vara särskilt användbart om du är i en hög miljö och snabbt vill ändra inställningarna utan att behöva ta bort hörapparaten.

hörapparat för anpassning

En anpassning på avstånd först låter otänkbart för många hörapparater. Kvalitativa nackdelar eller behovet av teknisk kunskap fruktas. Tvärtom: Den digitala fjärrjusteringen är tekniskt likvärdiga, kräver endast en grundläggande hantering av din smartphone och erbjuder också en hel serie fördelar jämfört med en anpassning på plats: problem löses där de inträffar - det blir möjligt genom digital fjärrjustering till Ställ in dina hörapparater i verkliga, vardagliga hörsel situationer och miljöer. Detta ökar sannolikheten för anpassningens framgång.

Sammantaget är det viktigt att ditt hörapparat är korrekt inställt så att du har bästa möjliga lyssningsupplevelse. Oavsett om du gör inställningarna manuellt eller ändrar via en app, finns det många sätt att anpassa hörapparaten till dina individuella behov. Om du har svårt att anpassa ditt hörapparat eller vänja dig att lyssna på hörapparaten, bör du kontakta din hörapparat Acoustician som kan hjälpa dig att stoppa hörapparaten och vänja dig att lyssna på hörapparaten.