information för privata hushåll

Lagen om elektrisk och elektronikenhet (ELKTROG) innehåller olika krav för hantering av elektriska och elektroniska enheter. De viktigaste sammanställs här.

1. Separat inspelning av gamla enheter

elektriska och elektroniska enheter som har blivit avfall kallas gamla enheter. Ägare av gamla enheter måste registreras av en nedgång i avvecklingen åtskilda av osorterat avvecklingsavfall. I synnerhet tillhör gamla enheter inte i hushållsavfall, utan i speciella kollektiva och retursystem.

2. Batterier och batterier

Ägare av gamla enheter måste vanligtvis separera gamla batterier och gamla akumulatorer, som inte är omgiven av den gamla enheten, före leveransen vid en detekteringspunkt. Detta gäller inte om de gamla enheterna skickas till leverantörer av offentlig lagstiftning och separeras där i syfte att förbereda sig för återanvändning av andra gamla enheter.

3. Möjligheter att returnera gamla enheter

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in vid insamlingspunkterna för den offentliga lagstiftningsinstitutionerna eller på de returkontor som tillverkas av tillverkare eller utgifter i betydelsen av elen. Du kan hitta en onlinekatalog över insamlings- och returpunkterna här: https://www.ear-ystem.de/ear-bekirung/samel-und-rueckiehtellen.jsf

4. Dataskyddsanteckning

Gamla enheter innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt enheter för information och telekommunikationsteknik som datorer och smartphones. Observera i ditt eget intresse att varje slutanvändare är ansvarig för att ta bort uppgifterna på de gamla enheterna som ska bortskaffas.

5. Betydelsen av symbolen "korsat skräp kan"

Symbolen för en korsad sopor på de elektriska och elektroniska enheterna indikerar att respektive enhet måste upptäckas separat från det osorterade bosättningsfallet i slutet av dess livslängd.