Hörgeräteversorgung | MySecondEar

hörapparatförsörjning

hörapparater är ett viktigt ämne, eftersom optimal leverans av hörapparater kan hjälpa människor med hörselproblem att hantera deras vardag bättre och öka deras livskvalitet.

Det finns olika sätt för hur människor i Tyskland kan komma till hörapparater. Först och främst finns det möjligheten att få hörapparater från lagstadgad sjukförsäkring. De avtalsmässigt reglerade bidragen från de lagstadgade tyska sjukförsäkringsbolagen kan vara upp till 1 700,00 euro (inklusive öronpass) för en två -jorden leverans. Och vid behov för dig nästan gratis*om du vill ha ett hörapparat som bara uppfyller kraven i de lagstadgade sjukförsäkringsbolagen.

(*Endast den lagstadgade ytterligare betalningen på € 10,00/hörapparat måste betalas här om det inte finns något undantag).

De medicinska kriterierna för att bestämma hörselnedsättning av en öron-, näsa och hals läkare med privat sjukförsäkring är desamma som i lagstadgad sjukförsäkring. Det finns emellertid betydande skillnader i återbetalningsbeloppen. Dessa beror helt på de individuellt överenskomna kontrakten mellan dig som en försäkrad och din privata sjukförsäkring. Du kan vanligtvis hitta mer information om återbetalningsbeloppet i ditt kontrakt, på försäkringsbolagets webbplats eller med din personliga kundkonsult för respektive sjukförsäkringsbolag.

Det är viktigt att personer med hörselproblem tar hand om en hörapparat i ett tidigt skede, eftersom tidig behandling kan hjälpa till att höra längre. Dessutom kan hörapparater hjälpa de drabbade att delta bättre i det sociala livet och öka deras livskvalitet.

För att få optimal leverans av hörapparater är det viktigt att de drabbade informerar sig väl och vid behov utnyttjar individuella råd. Det finns nu många olika hörapparater på marknaden som skiljer sig åt i deras funktioner och priser. Därför är det meningsfullt att få råd från en hörapparat för hörapparat eller en ENT -läkare för att hitta hörapparaten som är bäst lämpad för individuella behov.

Det är också viktigt att hörapparaterna regelbundet kontrolleras och anpassas för att säkerställa optimal prestanda. Detta kan göras av en hörapparat akustiker som också är tillgänglig för frågor och problem.

Sammantaget kan det sägas att det finns olika sätt att komma till hörapparater och förbättra hörapparaten. Det är viktigt att ta hand om en hörapparat i ett tidigt skede och ta reda på tillräckligt för att hitta hörapparaten som är bäst lämpad för de individuella behoven. Med rätt hörapparat kan förhandlingen behållas längre och livskvaliteten för de drabbade kan förbättras avsevärt.