Mehrere Menschen mit Hörsturz

vad är en hörselnedsättning?