Schallwahrnehmungsschwerhörigkeit: Definition, Ursachen, Therapie

Sound Perception Hearing Loss Definition

En hörselnedsättning inom området för ljuduppfattning kännetecknas av det faktum att hörselprocessen i sig körs i enlighet med standard och akustiska signaler vidarebefordras från hörselnerven till hjärnan. Problem uppstår i själva hjärnan, eftersom detta inte kan tolka hörsignalerna ordentligt. Detta innebär att tonerna hörs i teorin, men en tilldelning av detta misslyckas. Följaktligen förhindras uppfattningen av ljudet och den berörda personen är massivt begränsad i sin språkförståelse.

Sound Perception hörselnedsättning orsakar

De möjliga orsakerna till sund medvetenhet är följande:

  • Stroke
  • Cerebral inflammation
  • Hjärntumör
  • Multipel skleros
  • Hjärnblödning
  • Malformation
  • Skull Brain Trauma

Ljuduppfattning av terapi

I allmänhet har behandlingen av ljuduppfattning Ludo dålig möjlighet till framgång. Terapier faller inom området för talterapi och inkluderar specifik språk och hörselträning. Hur prognosen för en framgång för behandlingen till stor del beror på den berörda personens ålder och omfattningen av respektive nedsättning.