Hörverlust/Schwerhörigkeit Grad der Behinderung (GdB) Tabelle

Hörselnedsättning/hörselnedsättning av funktionshinder (GDB)

Med graden av funktionshinder (GDB) anges det hur allvarligt någon är fysiskt, socialt eller mentalt påverkad av deras funktionshinder. Skalan sträcker sig från 20 till 100 och rör sig i 10 steg. Om GDB bestäms kan de drabbade kräva nackdelskompensation. Livet kan också påverka hörselnedsättning. Beroende på svårighetsgraden av hörselnedsättningen bestäms därför en annan funktionshindernivå.

Beräkningsgrad för funktionshinder (GDB) vid hörselnedsättning

För beräkningen av GDB i händelse av hörselnedsättning bildar "pensionsmedicinsk reglering" en bindande riktlinje med lagstatus. Det föreskriver att både reservationerna eller båda sidorna av hörselnedsättningen, de tillhörande språkstörningarna, förekomsten av händelser, såväl som möjliga ytterligare funktionsnedsättningar ingår i beräkningen. Grunden är audiogrammet där förhandlingen av respektive person undersöks och registreras. För små barn som ännu inte kan delta i att skapa ett audiogram används BERA alternativt. Även om resultaten från BERA inte är särskilt exakta, ge en första bedömning av hörselprestanda.

Värdena för 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz och 4000 Hz är relevanta för graden av funktionshinder. Med de uppmätta värdena för audiogrammet kan ett värde bestämmas individuellt i 4-frekvenstabellen enligt Rösner för varje öra.

ton hörande förlustdb 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 10 0 0 0 0 15 2 3 2 1 20 3 5 5 2 25 4 8 7 4 30 6 10 9 5 35 8 13 11 6 40 9 16 13 7 45 11 18 16 8 50 12 21 18 9 55 14 24 20 10 60 15 26 23 11 65 17 29 25 12 70 18 32 27 13 75 19 32 28 14 80 19 33 29 14 från 85 20 35 30 15

4-frekvensertabell

Tillagda värdena på tabellen indikerar hörselnedsättningen i % för respektive örat. Anta för det högra örat, följande värden från tabellen lästes via audiogrammet: 500 Hz: 17; 1000 Hz: 32; 2000 Hz: 29; 4000 Hz: 14. Detta skulle resultera i en summa av 92. Detta värde tilldelas de så kallade hörselnivåerna:

0-20% Normal Hearing 20-40% låg hörselnedsättning 40-60% medium -sized hörselnedsättning 60-80% High -grads hörselnedsättning 80-95% döv hörselnedsättning 100% dövhet

Det högra örat från exemplet skulle vara att klassificera sig som gränsar till dövhet.

Graden av funktionshinder läses äntligen i följande tabell:

Källa: https://www.hoerkomm.de/schwerh%C3%B6RHEIT_IN_ABEN.HTML

hur mycket procent funktionshinder vid hörselnedsättning

beroende på svårighetsgraden, dvs. Graden av funktionshinder varierar graden av hörselnedsättning i procent och på ensidig eller bilateral funktionshinder mellan 0 och 80 procent. Det maximala värdet på 80% är tillgängligt om det finns en bilateral hörselnedsättning som är gränser till dövhet. Personer med låg grad, en sidosidig hörselnedsättning erkänns inte (0%).

dvärglyssnare GDB

En hörsel som är svårare kan innebära en stor begränsning i vardagen som påverkas i händelse av stark form. Detta är anledningen till att en GDB kan beräknas. Liksom med andra former av hörselnedsättning ingår åldern för händelser, möjliga språkstörningar och advokaten eller båda närvaron av bestörtningen i beräkningen.

tinnitus hörselnedsättning grader av funktionshinder

hörselnedsättning och tinnitus förekommer ofta tillsammans. Tinnitus kan redan betraktas som orsaken till en oberoende grad av funktionshinder oavsett hörselnedsättning. Svårighetsgraden sträcker sig till en allvarlig funktionshinder (GDB 50).

funktionshindrad inaktiverad hörselnedsättning

Personer med en GDB på minst 50 anses vara allvarligt inaktiverade. Följaktligen, om hörselförlust, endast om avslöjandet på båda sidor och med minst en höggradig hörselnedsättning kan uppfyllas. För arbetsmarknaden kan en jämlikhet mellan människor med en GDB på minst 30 göras, förutsatt att deras funktionshinder förhindrar ett lämpligt jobb.