Phonak Slim Lumity -priser

Phonak Slim Lumity hörapparater till mysekondear kostnad, beroende på tekniknivå, mellan 1 790 € och 2 490 euro per öra. Det slutliga priset för dig är baserat på beviljandet av din sjukförsäkring.

Phonak Slim Lumity 30 Prize

Priset för Phonak Slim 30 är för närvarande på 1sekondear till 1 790 euro per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim Lumity 50 Prize

Phonak Slim 50 på MySecandear är 1 990 euro per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim Lumity 70 Pris

På MySecandear är priset för Phonak Slim 70 för närvarande € 2 290 per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim 90 Pris

Priset på Phonak Slim 90 ligger med MySecandear till ett belopp av 2 490 euro per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.