Phonak Slim Lumity -priser

Phonak Slim Lumity hörapparater till mysekondear kostnad, beroende på tekniknivå, mellan CHF 1.790 och CHF 2.490 per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim Lumity 30 Prize

Priset för Phonak Slim 30 är för närvarande på CHF 1.790 per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim Lumity 50 Prize

Phonak Slim 50 på MySecandear på CHF 1.990 per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim Lumity 70 Pris

På MySecandear, priset för Phonak Slim 70 för närvarande på CHF 2.290 per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.

Phonak Slim 90 Pris

Priset på Phonak Slim 90 är på mysecandear i mängden chf 2.490 per öra. Sjukförsäkringsbidraget har ännu inte inkluderats i priset.