Phonak Slim Lumity -priser

Phonak Slimlumity hörapparater till mysecondear kostnad, beroende på tekniknivå, mellan 1 790 € och 2 490 euro per öra. Det slutliga priset för dig är baserat på beviljandet av din sjukförsäkring. Här är upp till 1 700 euro möjliga av försäkringsleverantören.

Phonak Slim Lumity 30 Prize

Priset för Phonak Slim 30 är för närvarande på 1sekondear till 1 790 euro per öra. Sjukförsäkringsbidraget på upp till 1 700 euro ingår ännu inte.

Phonak Slim Lumity 50 Prize

Phonak Slim 50 på MySecandear är 1 990 euro per öra. En möjlig sjukförsäkringsbidrag på upp till 1 700 euro ingår ännu inte i priset.

Phonak Slim Lumity 70 Pris

På MySecandear är priset för Phonak Slim 70 för närvarande € 2 290 per öra. Observera att upp till 1 700 euro kan återbetalas av sjukförsäkringsbolaget.

Phonak Slim 90 Pris

Priset på Phonak Slim 90 ligger med MySecandear till ett belopp av 2 490 euro per öra. En möjlig sjukförsäkringsbidrag på 1 700 euro är ännu inte kompenserad i detta pris.